1. Taraflar İşbu üyelik sözleşmesi bir tarafta ogesti.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ile diğer tarafta https://www.ogesti.com internet sitesini (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) kullanan (ziyaretçi olması veya internet sitesine kaydolması ayırımı yapılmaksızın) internet kullanıcısı (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

 

İşbu Sözleşme’nin konusu Üyenin Site’den faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3.Ödeme Koşulları

3.1 Kullanıcı Uygulamadan ancak Site ‘de beyan edilen ücretleri yine Site ‘de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

3.2 Kullanıcı, uygulamayı Site ’de belirtilirse, belirtilen süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcının üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama ’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir.(Premium üye > Esnaf Üye veya Premium üye < Standart üye şeklinde) Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcının üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcının üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

3.3  Ogesti sayfasında kullanıcıların kredi kartı, banka kartı vb. ödeme yapılan alanlar kayıt altına alınmaz ve otomatik ödeme yapılmaz. Üyelik avantajlarınız belirtilen ücret karşılığında belirtilen süre sonunda (Premium üye için: 1ay Esnaf üye için 1yıl) otomatik normal üyeliğe döner. Kullanıcı Ogesti sitesinden faydalanmaya devam etmek isterse Üyelik bitiminde tekrar manuel olarak kendisi üyeliğini yenilemektedir. Ogesti aracı bir firma ile ödeme aldığından dolayı (İyzico) herhangi kart bilgisini saklamamaktadır.

3.4 Şirket, Üyelik aktivasyonu tamamlandığı süreden sonra 7 gün içinde kullanıcıya faturayı e-posta yolu ile iletecektir.

 

4. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

 

4.1 Üye, Site’nin sağladığı hizmetlerden yararlanmak için bir hesap açmak ya da siteye giriş yaparak kayıt olma hakkına sahiptir. Üye olunması ile üye, içeriklere yorum yapabilir. Premium üye & Esnaf üye olursa site ’ye içerik ekleyebilecektir. Üye’nin farklı bir sosyal internet ağı üzerinden kayıt olması halinde sosyal internet ağı içerisinde Üye ile ilgili tüm bilgiler Ogesti ile paylaşılacaktır. Ancak Üye dilerse sosyal internet ağında gizlilik ayarlarını değiştirmek suretiyle paylaşılacak olan bilgileri, ilgili sosyal internet ağının izin verdiği ölçüde kısıtlayabilir.

Üye paylaşmış olduğu kişisel bilgilerinin; satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; saklanmasına, kullanılmasına, işlenmesine, aktarılmasına ve aynı amaçlara; tüm iştirakleri ile de paylaşılmasına izin vermiştir. Üye bu bilgilerin, mevzuat hükümleri çerçevesinde 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacağını kabul eder.” 

 

4.2 Üye, Site’ye eklediği, yüklediği, yarattığı tüm içeriklerin (bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler vb gibi) doğruluğu, güncelliği ve tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olduğu hususunda münhasıran sorumluluk taşımaktadır. Üye Oluşturacağı içeriklerde(genelleme) Siyasi paylaşımlar ve terör yanlısı gibi mesajlar yayınlamayacağı ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Söylenen kuralların dışında provakasyon yapmayacağını kabul eder. Ogesti içerik paylaşılmadan önce kontrolden geçirecektir fakat dolaylı yoldan iletilen mesajlar paylaşıldıktan sonra fark edilirse ilgili içerik yazan üyenin sorumluluğundadır. Ogesti sadece ilgili içerikte ki hatayı fark edildikten sonra kaldırmak(silmek) ile yükümlüdür.

 

4.3. Üye, diğer üyeler tarafından sağlanan içeriklerin ve hizmetlerin, telif hakları, marka hakları, hizmet hakları, patent, ticari sırlar ve diğer mevzuat doğrultusunda korunduğunu bilmekle birlikte, diğer içeriklerle ilgili yasaya aykırı olarak herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceğini aksi takdirde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder. Üye ayrıca, içeriklerin başka amaçlar için kullanılması, taklit edilmesi, değiştirilmesi, dağıtımının yapılması ve depolanmasının yasak olduğunu bilerek buna uygun hareket etmekle yükümlüdür. Üye, içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde atıf yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanamaz. Üye’nin diğer içerikleri herhangi bir mecrada kullanması için diğer yayın hakkı sahibinden izin alması gerekmekte olup, bunun tüm sorumluluğu Üye’ ye aittir. 

 

4.4 Üye, Site için verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, üçüncü kişilerin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle doğrudan ya da dolaylı olarak uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

4.5. Üye, Site de oluşturmuş olduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk Üye’ye ait olup, üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Ogesti’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Ogesti’nin izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Üye, şifrenin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde derhal Ogesti’ye yazılı olarak bilgi vermek ve şifresini hemen değiştirerek hesabını korumakla yükümlüdür.

 

4.6. Üye, Site’yi kullanırken yürürlükteki mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi, Ogesti’nin yayın Politikasına, (başkalarının kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar içeren, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflara yer vermemeyi ve hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışı vb. ifadeler kullanmamayı) kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye’ye ait olacaktır.

 

4.7 Üye, Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı gibi ) ve benzeri işlemlerde bulunamaz. Herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez. İçerikleri değiştirme, dönüştürme, çevirme, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlama gibi davranışlarda bulunamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz. Kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz.

 

4.8. Üye tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler (Makaleler), tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve bu görüşlerin tüm sorumluluğu Üye’ye aittir. Bu görüş ve düşüncelerin Ogesti ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Ogesti’nin, Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.9. Ogesti, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

 

4.10. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Ogesti’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, Ogesti’nin Üye’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı uğrayacağı tüm zararları talep hakkı saklıdır.

 

4.11 Üye, Site ile ilgili tüm markaların ve logo gibi tüm işaretlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında kullanımının yasak olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

 

4.12. Üye, Site’de yer alan “Kullanım Koşulları”nı okuduğunu, burada yazılı tüm bilgilere vakıf olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.  OGESTİ’NİN HAK VE YETKİLERİ

5.1 Ogesti, Sitenin sağladığı hizmetleri dilediği zaman zaman Üye’ye haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

 

5.2. Ogesti, herhangi bir içeriğin Site veya hizmetler kapsamında mevzuata daima uygun olacağının garantisini vermemektedir. OGESTİ, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda Üye’ye haber vermeksizin ve herhangi bir sebep olmadan kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkını saklı tutar. Ogesti, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Üye’ye sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Üye bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

5.3. Ogesti işbu üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Üye, Ogesti tarafından yapılacak değişikliklere/güncellemelere itiraz hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

5.4.  Ogesti, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, Üye’nin kayıtlı elektronik posta adreslerine pazarlama amaçlı mailler ve/veya bilgilendirme mailleri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

5.5. Ogesti tarafından Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilecektir.

 

5.6.  Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir. İlgili mevzuat çerçevesinde yetkili kılınan kişi ve kurumların talebi halinde, Ogesti, bu bilgileri yetkili kişi veya kuruluşa verebilecektir.

 

5.7. Site yazılım ve tasarımı Ogesti’nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

5.8. Ogesti, Üye ‘yi dilediği zaman herhangi bir davranıştan dolayı ödüllendirebilecek, faaliyetlerini kısıtlayabilecek ya da üyeliğini sonlandırabilecektir.

 

6. Telif Hakları

 

Üye tarafından yazılan yorum, yazı ve makalelere ilişkin telif hakları Ogesti’ye ait olup, bu haberler ve yazılar Ogesti tarafından çoğaltılabilecek kopyalanabilecek, işlenebilecek ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlanabilecek ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklar hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz olarak Ogesti tarafından kullanılabilecektir. Ogesti, haber, yorum ve yazıların Site’de yayında olduğu müddetçe uygun gördüğü bütün ortamlarda ticari amaçla kullanılması hakkına sahip olacaktır. Bunu engellemek için Üye tarafından yazının silinmesi yeterlidir. Ancak bu sadece ileriye dönük bir işlemdir. Silme işlemi Üye’ye Üye tarafından daha önce paylaşılmış çalışmaların kullanılmasının engellenmesini talep veya telif ücreti talep etme hakkı ve sair bir hak vermeyecektir. Ogesti, Üye’ye ait paylaşımların Üye tarafından ticari amaçla kullanılması ve bunun neticesinde kar elde etmesi halinde, Üye’den telif ücreti ödemesini talep edebilecektir. Talep edilecek bedel Ogesti tarafından takdir edilecek olup Üye bu bedeli Ogesti’nin talebi üzerine derhal ödemekle yükümlüdür.

 

7. Sözleşmenin Feshi

 

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Ogesti tarafından üyeliğinin iptal edilmesine Üyelik süresinin dolmasına kadar yürürlükte kalacaktır. Tarafların diledikleri zaman tek taraflı olarak üyeliği sona erdirme hakları vardır. Tarafların kanundan doğan hakları saklıdır.

 

8. Tebligat Adresleri

 

Tebligat Adresleri Ogesti için işbu sözleşmede yazılı olan adres, Üye için ise Site’ye bildirdiği adres ve/veya mail adresidir. Tarafların adresleri, sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri Site aracılığıyla veya yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Ancak, Ogesti, Üye’nin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın Ogesti tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir.

9. Yürürlük

Üyenin, Site’yi kullanması ve/veya üyelik kaydı yapması üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında karşılıklı olarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Daha fazla iletişimde kalalım :)
Bizden haberleri daha hızlı almak için sosyal medyadan takip edebilir
E-posta listemize kayıt olabilrisiniz.